Deklaracja 67. Światowego Zjazdu i Konferencji OMEP

KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI ŚWIATA: WYCHOWAWCY I OPIEKUNOWIE PRZEDSZKOLNI
Lipiec 2015, Waszyngton, USA

Coraz więcej badań z różnych dziedzin niezbicie dowodzi jak ważne dla dzieci, ich rodzin, oraz społeczeństwa są pierwsze lata rozwoju dziecka – od narodzin do 8. roku życia. Odnosi się to głównie do dzieci żyjących w trudnych i wymagających warunkach. Wartości, postawy i zachowania kształtują się już na tak wczesnym etapie życia i to wskazuje na wagę wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi. Więcej