Sprawozdanie z VIII Zlotu PK PMEP w Białymstoku

W dniach 28.09.-30.09.2018 roku w Białymstoku odbył się VIII Zlot PK OMEP. Była to kontynuacja corocznie organizowanego przez PK OMEP wydarzenia dla członków PK OMEP o charakterze ogólnopolskim. Również w tym roku uczestnicy z poszczególnych oddziałów mieli możliwość spotkania się z znanymi sobie osobami i poznanie dotychczas sobie nieznanych osób, wzięcia udziału w kilku wydarzeniach zaproponowanych przez Podlaski Odział PK OMEP w Białymstoku oraz uczestniczenia w Walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków PK OMEP.

zjazd bialystok

Dzień Przedszkolaka We wrześniu w całej Polsce będziemy Obchodzić Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to nie tylko święto przedszkolaków, to przede wszystkim ważny dzień dla całego środowiska wczesnej edukacji: wykładowców wyższych uczelni, dyrektorów placówek szkolnych i nauczycieli.
To najważniejsze święto dla środowiska Wychowania Przedszkolnego zostało ustanowione przez Sejm RP w 2013 roku. 20 września to symboliczna data wpisana do kalendarza. Mamy w nadzieję, że w bogatych wrześniowych programach wszystkich przedszkoli w Polsce znajdzie się miejsce na to radosne święto. Zachęcamy wszystkich dyrektorów i nauczycieli do integracji działań w swoim środowisku. W tym roku proponujemy organizację różnorodnych aktywności  związanych z Edukacją dla Zrównoważonego Rozwoju.
World Organisation for Early Childhood Education (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire) jest też oficjalnym partnerem UNESCO Global Action Programme w zakresie podejmowania działań na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju zgodnie z przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 września 2015 Rezolucją 70/1. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Polski Komitet OMEP realizuje cele i zadania Światowej Organizacji, inicjuje i wspiera różnorodne działania na rzecz zrównoważonej przyszłości.
Do realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju zobowiązuje  Polski Komitet OMEP również Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), która wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., System oświaty zapewnia w szczególności: upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej (rodz.1, art. 1. pkt. 15).
W związku tym, że działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są wpisane w działalność OMEP na poziomie międzynarodowym i krajowym, proponujemy w ramach Ogólnopolskiego Dnia  Przedszkolaka aktywne włączenie się w realizację wybranych celów Zrównoważonego Rozwoju  http://www.un.org.pl/

Życzymy wielu kreatywnych pomysłów na świętowanie!!!

13 września po wysłuchaniu Sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka (druki nr 1663 i 1695 Sejm RP podjął uchwałę (poprzez aklamację) w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

Geneza uchwalenia Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

Dzień przedszkolaka Ostatnie wydarzenia

Zlot w Gdańsku 50-lecie PK OMEP

DSC_3530

W dniach 5 – 8 października 2017 roku w Gdańsku odbył się coroczny Zlot członków Polskiego Komitetu OMEP. Główną częścią Zlotu 2017 była Ogólnopolska Konferencja zorganizowana z okazji jubileuszu istnienia organizacji w Polsce: 
Solidarni z dziećmi. 50-cio lecie działalności Polskiego Komitetu OMEP. 
Współorganizatorem tego wydarzenia był Prezydent Miasta Gdańska Pan Paweł Adamowicz. Patronat nad konferencją objęli Rzecznik Praw Dziecka, Polski Komitet ds. UNESCO oraz Polski Komitet UNICEF.

Sprawozdanie ze Zlotu Polskiego Komitetu OMEP oraz Ogólnopolskiej Konferencji Solidarni z dziećmi. 50-cio lecie działalności Polskiego Komitetu OMEP.

Zrównoważony rozwój

W latach 2009–2014 Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP prowadziła obszerne międzynarodowe badania pod patronatem UNESCO. Ogólnym celem projektu badawczego było zwiększenie świadomości w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju wśród małych dzieci, oraz międzynarodowej społeczności wczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy ukierunkowanej na dziecko.
1 stycznia 2016 roku weszło w życie 17 Celów Zrównoważonych Rozwoju (ONZ, 2015), które mają za zadanie zmienić nasz świat. Następne piętnaście lat – do roku 2030 – to działania dla dobra ludzi, planety, na rzecz, zdeterminowanych śmiałych i przekształcających kroków w celu zmiany świata na bardziej zrównoważony.
Ewolucja edukacji w kierunku budowania zrównoważonej przyszłości – by żyć w sposób zrównoważony – dokonać się może poprzez, ukierunkowanie na wartości takie jak rozumienie, partycypacja, zaangażowanie, solidarność, poszanowanie innych, uczenie się w interakcji i dialogu, odpowiedzialność, czy wspólne konstruowanie znaczeń niezbędne do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jak pomóc Polakom ukształtować się we wspólnotę osób autonomicznych, zdolnych nie tylko do indywidualnego radzenia sobie ze splotami i szybkimi zamianami ponowoczesności, ale zarazem do współdziałania na wszystkich poziomach na rzecz zbiorowej wizji rozwoju, zachowującego tożsamość narodową, ale także włączającego nas do wspólnot międzynarodowych.

Zrównoważony rozwój Ostatnie wiadomości

Światowe spotkanie OMEP Światowe spotkanie OMEP (World Assembly), podczas Międzynarodowej Konferencji OMEP w Opatiji Chorwacja 19-24 czerwca 2017 r.

W dniach 19 – 24 czerwca 2017 r. w Opatiji w Chorwacji odbył się 69 Kongres OMEP i Konferencja Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future organizowana przez OMEP Chorwacja, oraz Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb and the Faculty of Teacher Education of the University of Rijeka. W Kongresie OMEP uczestniczyło ponad 40 krajów z 5 kontynentów. Podczas spotkania przedstawicieli przedstawiono raport z pracy w 2016 roku, omówiono bieżące sprawy organizacji, realizację głównych projektów oraz sprawozdanie ze współpracy OMEP z UNESCO, CCNGO/EFA i OAS.

Kalendarz świat nietypowych

Styczeń

16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka