Skip to content

Zarząd Oddziału PK OMEP w CZĘSTOCHOWIE

Zarząd Oddziału PK OMEP w CZĘSTOCHOWIE
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43
ul. B. Czecha 17
42- 224 Częstochowa

Zarząd Oddziału PK OMEP w Częstochowie
Prezes  Barbara Buczkowska-Staniec
Wiceprezes   Paulina Boborowska
Skarbnik  Małgorzata Wolniaczyk
Sekretarz Izabela Paryż
Członek  Elżbieta Szymańska

Komisja Rewizyjna:
Jadwiga August przewodnicząca Komisji
Małgorzata Jezierska członek Komisji
Dorota Wydrych członek Komisji