Skip to content

Zarząd Oddziału PK OMEP w KRAKOWIE

Zarząd Oddziału PK OMEP w KRAKOWIE
31-861 Kraków, ul.os. Niepodległości 4
tel. (012) 648 58 29
email: omep@op.pl
http://www.omepkrakow.abc.pl

Zarząd Oddziału PK OMEP w KRAKOWIE
Małgorzata Grześkiewicz – Prezes
Ewa Wilamska – Skarbnik
Marta Czesak – Sekretarz
Barbara Szeląg – Członek
Marta Żugaj – Członek
Eleonora Kusińska – Członek
Violetta Skałka – Członek

Komisja Rewizyjna
Hanna Siwek
Aneta Dziewońska
Anna Piasecka