Skip to content

Zarząd Oddziału PK OMEP w Poznaniu

Zarząd Poznańskiego Oddziału w Poznaniu
Teresa Grad – prezes teresagrad@gmail.com
Małgorzata Pawłowska – wiceprezes
Grażyna Erenz – sekretarz
Lidia Lasota – członek Zarządu
Małgorzata Palicka – członek Zarządu
Ewa Wojcieszak – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Barbara Mazurkiewicz – przewodnicząca
Edyta Janowska – członek Komisji
Anna Plucińska – członek Komisji