Skip to content

Zarząd Oddziału PK OMEP w Słupsku

Zarząd Oddziału PK OMEP w SŁUPSKU
76-200 Słupsk, ul.Miejskie Przedszkole Nr 31, Witosa 1
tel. (059) 845 26 72

Zarząd Oddziału PK OMEP w SŁUPSKU
Małgorzata Piasecka – Prezes
Małgorzata Surmacz – Wiceprezes
Stefania Maliszewska – Sekretarz
Teresa Jażewicz – Skarbnik
Aleksandra Schilf – Członek

Komisja Rewizyjna
Ewa Wojtala – Przewodnicząca
Bożena Kozak – Wiceprzewodnicząca
Barbara Grędecka – Członek