Skip to content

WYJAZDOWE WARSZTATY JĘZYKOWE DLA NAUCZYCIELI

Warszawski oddział Polskiego Komitetu OMEP, zgodnie z zapowiedzią, w ramach międzynarodowej współpracy Komitetów Narodowych OMEP
organizuje w dniach 25 – 27 stycznia 2018 r. wyjazdowe warsztaty językowo-dydaktyczne
(z wizytą studyjną w przedszkolu językowym). Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, zainteresowanych nauką języka angielskiego w przedszkolu, oraz nauczycieli języka angielskiego poszukujących nowych inspiracji.

ŚWIATOWE ZGROMADZENIE I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OMEP W PRADZE

W dniach 25-29 czerwca 2018 r. w Pradze w Czechach odbyło się 70. Jubileuszowe Zgromadzenie przedstawicieli i członków OMEP oraz Międzynarodowa Konferencja Conditions of Early Childhood Education Today: a Fundation for a Sustainable Future zorganizowana przez Czeski Komitet OMEP. To właśnie w Pradze 70 lat temu odbyło się spotkanie założycieli OMEP.


WYJAZDOWE WARSZTATY JĘZYKOWE DLA NAUCZYCIELI

Warszawski oddział Polskiego Komitetu OMEP, zgodnie z zapowiedzią, w ramach międzynarodowej współpracy Komitetów Narodowych OMEP
organizuje w dniach 25 – 27 stycznia 2018 r. wyjazdowe warsztaty językowo-dydaktyczne
(z wizytą studyjną w przedszkolu językowym). Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, zainteresowanych nauką języka angielskiego w przedszkolu, oraz nauczycieli języka angielskiego poszukujących nowych inspiracji.

ŚWIATOWE ZGROMADZENIE I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OMEP W PRADZE

W dniach 25-29 czerwca 2018 r. w Pradze w Czechach odbyło się 70. Jubileuszowe Zgromadzenie przedstawicieli i członków OMEP oraz Międzynarodowa Konferencja Conditions of Early Childhood Education Today: a Fundation for a Sustainable Future zorganizowana przez Czeski Komitet OMEP. To właśnie w Pradze 70 lat temu odbyło się spotkanie założycieli OMEP.


OGÓLNOPOLSKI ZLOT CZŁONKÓW PK OMEP Białystok, 28-30 września 2018 r.

Zarząd Krajowy Polskiego Komitetu OMEP oraz Zarząd Podlaskiego Oddziału PK OMEP zapraszają wszystkich członków oddziałów terenowych do uczestnictwa w dniach 28-30 września 2018 r. w VIII Ogólnopolskim Zlocie PK OMEP w Białymstoku.

Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest uregulowanie bieżących  składek członkowskich w macierzystym Oddziale PK OMEP oraz przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty do 3 września 2018 r.

Podczas Zlotu odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Polskiego Komitetu OMEP.

PROGRAM ZLOTU

KARTA ZGŁOSZENIA


Zrównoważony rozwój

W latach 2009–2014 Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP prowadziła obszerne międzynarodowe badania pod patronatem UNESCO. Ogólnym celem projektu badawczego było zwiększenie świadomości w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju wśród małych dzieci, oraz międzynarodowej społeczności wczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy ukierunkowanej na dziecko.
1 stycznia 2016 roku weszło w życie 17 Celów Zrównoważonych Rozwoju (ONZ, 2015), które mają za zadanie zmienić nasz świat. Następne piętnaście lat – do roku 2030 – to działania dla dobra ludzi, planety, na rzecz, zdeterminowanych śmiałych i przekształcających kroków w celu zmiany świata na bardziej zrównoważony.
Ewolucja edukacji w kierunku budowania zrównoważonej przyszłości – by żyć w sposób zrównoważony – dokonać się może poprzez, ukierunkowanie na wartości takie jak rozumienie, partycypacja, zaangażowanie, solidarność, poszanowanie innych, uczenie się w interakcji i dialogu, odpowiedzialność, czy wspólne konstruowanie znaczeń niezbędne do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jak pomóc Polakom ukształtować się we wspólnotę osób autonomicznych, zdolnych nie tylko do indywidualnego radzenia sobie ze splotami i szybkimi zamianami ponowoczesności, ale zarazem do współdziałania na wszystkich poziomach na rzecz zbiorowej wizji rozwoju, zachowującego tożsamość narodową, ale także włączającego nas do wspólnot międzynarodowych.

Zrównoważony rozwój Ostatnie wiadomości


Kalendarz świąt nietypowych

Styczeń

16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka