Przedstawiciele PK OMEP z wizytą w szkołach daltońskich w Holandii

W dniach 17 – 21 maja 2010r. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP we współpracy ze Stowarzyszeniem Daltoninternational zorganizował wizytę studyjną w szkołach daltońskich w Holandii. Wizyta w Holandii była pogłębieniem wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas międzynarodowej konferencji „Koncepcja edukacji daltońskiej”, która odbyła się 22 października 2009 r. w Warszawie.