Zacznij od Montessori …

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej nt. „Zacznij od Montessori … Dobry start dzieci i rodziców” zorganizowanej w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w Białymstoku W dniach 19-20 września 2014 r. w Białymstoku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna nt. „Zacznij od Montessori… Dobry start dzieci i rodziców”. Organizatorami tego spotkania był Podlaski Oddział Polskiego Komitetu Światowej […]