IV Zlot PK OMEP w Warszawie

W dniach 9 – 12 października 2014 r. odbył się w Warszawie IV Zlot PK OMEP. Wzięli w nim udział przedstawiciele większości oddziałów z całej Polski: Warszawskiego Oddziału PK OMEP, Świętokrzyskiego Oddziału PK OMEP Oddziału PK OMEP w Częstochowie, Oddziału PK OMEP w Poznaniu oraz PK OMEP w Krakowie.