Skip to content
Print

Dzień Przedszkolaka 2021 OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 2021
ZAPRASZAMY DO REALIZACJI PROJEKTU
"PRZEDSZKOLAK W KRAINIE WIELKICH EMOCJI"

CELE PROJEKTU:

  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji oraz radzenia sobie z ich przeżywaniem,
  • rozbudzenie poczucia szacunku do emocji własnych i innych,
  • doskonalenie umiejętności przedstawiania emocji i uczuć za pomocą charakterystycznych dla dziecka form wyrazu,
  • doskonalenie umiejętności rozróżniania emocji przyjemnych i nieprzyjemnych,
  • wdrażanie do umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia,
  • doskonalenie umiejętności panowania nad nieprzyjemną emocją,
  • doskonalenie umiejętności określania własnego nastroju,
  • nabywanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami i ich przeżywaniem podczas sytuacji kryzysowych (np. pandemia),
  • integracja placówek przedszkolnych w związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.

Życzymy wszystkim nauczycielom kreatywnego i twórczego podejścia do realizacji projektu w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka!!!

13 września po wysłuchaniu Sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka (druki nr 1663 i 1695 Sejm RP podjął uchwałę (poprzez aklamację) w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

Geneza uchwalenia Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

Dzień przedszkolaka Ostatnie wydarzenia