Skip to content

WYJAZDOWE WARSZTATY JĘZYKOWE DLA NAUCZYCIELI

Warszawski oddział Polskiego Komitetu OMEP, zgodnie z zapowiedzią, w ramach międzynarodowej współpracy Komitetów Narodowych OMEP
organizuje w dniach 25 – 27 stycznia 2018 r. wyjazdowe warsztaty językowo-dydaktyczne
(z wizytą studyjną w przedszkolu językowym). Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, zainteresowanych nauką języka angielskiego w przedszkolu, oraz nauczycieli języka angielskiego poszukujących nowych inspiracji.