Skip to content

Współpraca z zagranicą

Współpraca polega na przekazywaniu wzajemnym informacji i materiałów. Odbywały się kongresy światowe co trzy lata stwarzające możliwość nawiązania osobistych kontaktów. Były organizowane konferencje regionalne dla wybranych regionów świata. Polski Komitet należał do Regionu Europy Północnej.

  • Szczęsna Bilińska-Trzcińska była regionalną i światową wiceprzewodniczącą OMEP w ciągu trzech kadencji 1978 – 1984.
  • Maria Dunin-Wąsowicz już od 1970 roku była członkiem Komitetu Redakcyjnego międzynarodowego pisma OMEP, a w latach 1979 – 1987 przewodniczącą Komisji Programowej OMEP.
  • Po objęciu funkcji przewodniczącej Polskiego Komitetu przez prof. Jadwigę Kopczyńską – Sikorską nastąpiły ściślejsze związki między komitetami norweskim, francuskim i polskim.
  • Zapoczątkowano bezpośrednią współpracę między 10 przedszkolami polskimi i 5 francuskimi, a także 2 niemieckimi i 1 hiszpańskim.
  • Gościliśmy wszystkich kolejnych przedstawicieli OMEP z innych krajów. Z tej okazji organizowane były spotkania z Zarządem PK OMEP. Dawały one okazję usłyszenia informacji o wychowaniu najmłodszych dzieci z innych krajów.
  • Odpowiadaliśmy na ankietę dotyczącą organizacji kształcenia i doskonalenia personelu pedagogicznego placówek dla małych dzieci.
  • Ankietę na temat „Wychowanie w duchu pokoju” przygotowała wspólnie z naukowcami Maria Dunin-Wąsowicz.
  • W październiku 2007 roku we współpracy z dyrektorami warszawskich przedszkoli oraz Placówka Oświatową „Language Together Warszawski Oddział PK OMEP zorganizował Międzynarodową Konferencję „Prawo Dziecka do Rozwoju”.
  • Nawiązanie kontaktu z Narodowym Komitetem OMEP w Szwecji w celu realizacji szwedzkiego projektu pt.” Aktywny udział dzieci w ochronie środowiska”.