Skip to content

Kontakt

POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
OMEP STOWARZYSZENIE
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr KRS: 0000012245
NIP: 526 25 48 658
Konto bankowe: 55 1020 1097 0000 7002 0131 9268
e-mail: zarzad@omep.org.pl

Klauzula informacyjna
do korespondencji z Polskim Komitetem OMEP

  1. Administratorem danych osobowych jest Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, z siedzibą przy ul. Pruszkowskiej 10,
    02-119 Warszawa, adres e-mail zarzad@omep.org.pl.

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz komunikacji (w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia danej sprawy) podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzielaniu odpowiedzi na korespondencję.

  3. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce RODO.