Kontakt

POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
OMEP STOWARZYSZENIE
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr KRS: 0000012245
NIP: 526 25 48 658
Konto bankowe: 55 1020 1097 0000 7002 0131 9268
e-mail: zarzad@omep.org.pl