Skip to content

Zespół Programowy przy PK OMEP

Aldona Kopik
Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki
Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach