Zespół Programowy przy PK OMEP

Jolanta Andrzejewska
Doktor hab. nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aldona Kopik
Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki
Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach