Zespół Programowy przy PK OMEP

Jolanta Andrzejewska
Doktor hab. nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Elżbieta Jaszczyszyn
Doktor hab. nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki
Uniwersytet w Białymstoku

Ewa Lewandowska
Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Aldona Kopik
Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki
Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Teresa Walaszek
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 Żłobka Integracyjnego w Białymstoku