Skip to content

Rada Programowa przy PK OMEP

Małgorzata Cywińska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Kierownik Zakładu Pedagogiki Dziecka na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicząca Komisji ds. Przewodów Doktorskich na tymże Wydziale. Autorka, redaktorka książek, artykułów i rozpraw z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, szczególnie odnoszących się do  trudnych sytuacji życiowych dzieci (sytuacji stresowych, sytuacji konfliktowych dzieci,  ich sytuacji osamotnienia, odrzucenia rówieśniczego). Dorobek naukowy Autorki obejmuje również publikacje dotyczące aktywizowania rozwoju emocjonalno – społecznego i poznawczego dzieci w okresie średniego i późnego dzieciństwa. Organizatorka cyklicznych konferencji naukowych (międzynarodowych, ogólnopolskich) pt. „Sytuacje trudne w okresie dzieciństwa” oraz „Dziecko w zaczarowanym kręgu książki. Czytajmy dzieciom!”. 

Dorota Lasek

Zespół Szkół Publicznych w Szewnie

Wicedyrektor ZSP w Szewnie skupiająca swoją uwagę na wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego, techniki i informatyki.

Lidia Lasota

pedagog, nauczycielka wychowania przedszkolnego, dyrektorka Przedszkola nr 3 „Promyczek” w Poznaniu

Aldona Kopik

Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

pedagog, doktor nauk humanistycznych, pracuje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka, współautorka i redaktorka kilkudziesięciu prac, w tym: książek i artykułów naukowych, opracowań popularno-naukowych oraz dydaktycznych. Twórczyni zespołu badawczego realizującego ogólnopolskie badania gotowości szkolnej dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Główne kierunki zainteresowań naukowo-badawczych koncentrują się wokół zagadnień gotowości szkolnej, akceleracji rozwoju i jej pedagogicznych konsekwencji, nowatorskich metod pracy z dzieckiem. Członkini Zespołu Edukacji Elementarnej przy komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, PK OMEP.

Anna Mańkowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorka pedagogiki, logopeda oraz psychoterapeutka w trakcie szkolenia.  Na co dzień pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Pracowni Pedagogiki Porównawczej oraz prowadzi swój własny gabinet. Jej zainteresowania badawcze i praktyczne koncentrują się wokół kulturowych uwarunkowań edukacji, pedagogiki porównawczej, kształtowania kompetencji językowych dzieci oraz psychoedukacji dorosłych w kontekście wychowania dzieci. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej.

Elżbieta Misiorna

Starszy wykładowca, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Autorka licznych publikacji dotyczących zmian w edukacji dziecka. Współautorka i realizatorka wielu grantów międzynarodowych, ministerialnych i kuratoryjnych. Inicjatorka wielu innowacji edukacyjnych. Współpracuje z wieloma ośrodkami i placówkami edukacyjnymi. Sekretarz redakcji w Kwartalniku Polskiego Stowarzyszenia Dalton „ Inspiracje Daltońskie”

Agnieszka Szplit

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Doktorka habilitowana pedagogiki i filolożka (mgr języka angielskiego), pracuje jako profesor uczelni na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wiceprzewodnicząca Association for Teacher Education in Europe (ATEE), członkini Zarządu World Federation of Associations of Teacher Education (WFATE), członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP). Autorka innowacyjnej metody wychowania dwujęzycznego w przedszkolu i Główna Metodyczka w Programie Dwujęzyczny Przedszkolak (https://dwujezycznyprzedszkolak.com.pl).

Jako metodyczka specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu i klasach 1-3 oraz wychowaniu dwujęzycznym. Jej badania naukowe dotyczą kształcenia nauczycieli i ich rozwoju zawodowego.

Małgorzata Turczyńska

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie

Lider Oświaty Szkoły Uczącej Się, ekspertka do spraw awansu zawodowego nauczycieli, prezes Świętokrzyskiego oddziału OMEP, wykładowczyni Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gałuchowskiego w Ostrowcu Św.

Zuzanna Zbróg

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pracuje w Instytucie Pedagogiki. Kierowniczka Zakładu Edukacji Elementarnej i Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zastępczyni przewodniczącej Sekcji Edukacji Elementarnej KNP PAN i Członkini Sekcji Pedeutologii KNP PAN. Redaktor naczelna półrocznika dla nauczycieli „Edukacja Wczesnoszkolna”. Rzeczoznawca MEN ds. podręczników dla I etapu edukacji. Nauczycielka dyplomowana z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w oddziale przedszkolnym i klasach I-III; logopeda ogólny. Od wielu lat wolontaryjnie prowadzi zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania. Opiekunka naukowa Studenckiego Koła Naukowego „Elementarni” dla studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Zainteresowania badawcze: kierunki przemian teoretycznych i badawczych w pedeutologii, pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej, interdyscyplinarne badania nad kształceniem nauczycieli wczesnej edukacji i ich wiedzą pedagogiczną. Obecnie prowadzi badania nad metaforami wizualnymi jako sposobem rozumienia świata przez dzieci w wieku przedszkolnym oraz społeczno-emocjonalnym uczeniem się (SEL) jako członkini WERA World Education Research Association (SEL-IRN Connecting Social and Emotional Learning to Professional Development for Educators and Effective Teaching.