Skip to content

Częstochowa

Zarząd Oddziału PK OMEP w Częstochowie
Brygida Bieda – prezes Zarządu
Maria Kowol – wiceprezes Zarządu
Halina Kałużna – sekretarz
Teresa Odulińska – skarbnik
Jadwiga Mielczarek – członek Zarządu
Elżbieta Kurzynoga – członek Zarządu
Danuta Lis – członek zarządu
Komisja Rewizyjna:
Jadwiga August przewodnicząca Komisji
Małgorzata Jezierska członek Komisji
Dorota Wydrych członek Komisji