Skip to content

Patronat

Zasady przyznawania  Patronatów Polskiego  Komitetu  Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP

 1. Patronat Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP jest szczególnym wyróżnieniem wybranych inicjatyw i przedsięwzięć na terenie całej Polski (konferencji, uroczystości,  imprez kulturalnych, sportowych i innych),  które:
  • promują działalność edukacyjną, wychowawczą, społeczną i kulturalną  na rzecz dzieci od urodzenia do 8 roku życia;
  • upowszechniają  znaczenie  edukacji małego dziecka w różnych obszarach;
  • popularyzują wartościowe koncepcje psychopedagogiczne dotyczące rozwoju małego dziecka;
  • aktywizują i integrują środowiska regionalne związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i poprawą funkcjonowania dzieci, w tym niepełnosprawnych, osieroconych, żyjących w ubóstwie;
  • wspierają działania statutowe Polskiego Komitetu OMEP;
  • nie mają charakteru komercyjnego ani
 2. Organizatorzy przedsięwzięcia ubiegający się o Patronat Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP zobowiązani są do przedstawienia  prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku przynamniej 30 dni przez terminem przedsięwzięcia do zagwarantowania właściwej i stosownej  do rangi oprawy przedsięwzięcia oraz:
  • do umieszczenia logotypu Polskiego Komitetu OMEP w materiałach promocyjnych, w widocznym miejscu  podczas wydarzenia oraz  w informacjach medialnych;
  • do umieszczenia na swojej stronie internetowej – jeśli taką prowadzi – logotypu Polskiego Komitetu OMEP wraz z odsyłaczem do strony omep.org.pl.
 3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie wiąże się ze wsparciem finansowym danego przedsięwzięcia. Informacje o przyznaniu patronatu lub o odmowie przekazywane są wnioskodawcy na piśmie.
 4. Stanowisko Polskiego Komitetu OMEP nie wymaga uzasadnienia.
 5. Oddziały Terenowe Polskiego Komitetu OMEP nie udzielają odrębnych patronatów.
 6. Wnioski są dostępne na stronie www.omep.org.pl (plik do pobrania). Wnioski należy kierować pocztą tradycyjną na adres: PK Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, ul. Pruszkowska 10, 02-119 Warszawa lub pocztą elektroniczną  na adres: zarzad@omep.pl.