Skip to content

Członkowie Honorowi

MARIA KIELAR-TURSKA
Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Zakładu Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana, Instytutu Psychologii. Zajmuje się badaniami nad rozwojem kompetencji poznawczych, językowych i komunikacyjnych w okresie dzieciństwa.
Autorka książek t.j. Mowa dziecka – słowo i tekst; Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata; Dziecko jako odbiorca literatury; Rola filmu animowanego w pracy wychowawczo dydaktycznej przedszkola oraz około 100 artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych .
Jest autorką kilku haseł tematycznych dotyczących rozwoju (rozwój dziecka, rozwój mowy, zaburzenia rozwoju, synkretyzm spostrzegania i myślenia) w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku; autorką rozdziałów traktujących o rozwoju człowieka w podręcznikach uniwersyteckich (Psychologia pod red. J. Strelaua, Psychologia rozwoju człowieka pod red. J. Trempały i B. Harwas-Napierały).
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; przewodnicząca Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP; przewodnicząca Komisji Nauk Psychologicznych Krakowskiego Oddziału PAN; Członek International Association for the Study of Language; członek Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio.
Redaktor naczelny czasopisma naukowego Psychologia Rozwojowa.  Członek Rady Redakcyjnej czasopism: Polskie Forum Psychologiczne, Sztuka Leczenia
Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Zasługi, odznaką: Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Honorowy Członek World Organisation for Early Childhood Education OMEP.