V Krajowy Zlot członków PK OMEP

W dniach od 2 do 4 października 2015 r. w Krakowie odbył się V Krajowy Zlot Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP pod hasłem „Rok otwartej szkoły, jak czerpać inspiracje edukacyjne ze środowiska lokalnego”. Uczestnikami spotkania byli dyrektorzy przedszkoli z całej Polski, pracownicy naukowi wyższych uczelni, metodycy, przedstawiciele prasy pedagogicznej i lokalnej.