Skip to content

Ramowy plan pracy

I. Działalność edukacyjna

 • Rozwijanie współpracy żłobków, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.
 • Propagowanie idei upowszechnia edukacji małego dziecka, szczególnie w środowisku wiejskim.
 • Upowszechnianie informacji o różnych formach organizacji wychowania przedszkolnego
 • Promowanie wartościowych koncepcji psychopedagogicznych dotyczących rozwoju małego dziecka.
 • Organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów doskonalących umiejętności zawodowe nauczycieli.
 • Pozyskiwanie środków na realizację zadań edukacyjnych oraz upowszechnianie edukacji przedszkolnej ze środków EFS oraz innych dostępnych źródeł.
II. Współpraca PK OMEP z polskimi instytucjami oświatowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, mediami i z zagranicą
 • Współpraca z MEN, ZNP, Rzecznikiem Praw Dziecka, UNESCO, UNICEF, Fundacją „Dzieci Niczyje”oraz innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacją małego dziecka.
 • Systematyczna współpraca z czasopismem „Wychowanie w przedszkolu”, innymi redakcjami czasopism pedagogicznych oraz radiem i TV.
 • Wymiana międzynarodowa we współpracy z innymi Komitetami Narodowymi OMEP oraz Zarządem Światowym OMEP.
III. Działalność Ośrodka Informacji Współczesnej i Dokumentacji Historycznej Wychowania Przedszkolnego.
 • Informowanie nauczycieli o sprawach związanych z wychowaniem przedszkolnym w kraju i za granicą.
 • Kolekcjonowanie materiałów z zakresu polskiej myśli pedagogicznej. Udostępnianie archiwum zbiorów PK OMEP zainteresowanym osobom w celach naukowych i poznawczych