Struktura PK OMEP

Zarząd Krajowy PK OMEP
Anna Wróbel – Prezes
Renata Michalak  – Wiceprezes
Emilia Małagowska – Sekretarz
Grażyna Ziółek – Skarbnik
Barbara Buczkowska-Staniec – Członek Zarządu
Teresa Grad – Członek Zarządu
Maria Kowol – Członek Zarządu
Katarzyna Pyrzyńska – Członek Zarządu
Magdalena Stępień – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Budzik Grażyna – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Joanna Płatek – Członek Komisji Rewizyjnej
Małgorzata Palicka – Członek Komisji Rewizyjnej

Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PK OMEP w Kielcach
Barbara Grzegorczyk – prezes Zarządu barbara.grzegorczyk@scdn.pl
Dyjas Katarzyna – wiceprezes Zarządu  kasiapp16@gmail.com
Wójcik Marzena – sekretarz Zarządu to.ja.mw@interia.pl
Turczyńska Małgorzata – skarbnik turczeko2@wp.pl
Chojna Dorota – członek Zarządu dorotachojna@gmail.pl
Komisja Rewizyjna
Jolanta Gołąb – przewodnicząca Komisji majola2@op.pl
Magdalena Stępień – członek Komisji magdastepien@onet.pl
Ewa Rusinek – członek Komisji ewarusinek@interia.pl

Zarząd Warszawskiego Oddziału PK OMEP w Warszawie
Joanna Płatek – prezes Zarządu   joa.platek@gmail.com Ewa Skwarka wiceprezes Zarządu ewaskwarka@wp.pl Hanna Pasterska – sekretarz Zarządu  haniapasterska@poczta.onet.pl
Agata Skrzypiec – skarbnik Zarządu  a.skrzypiec@op.pl
Grażyna Kudrzycka – członek Zarządu  graza13@op.pl
Agnieszka Malarz – członek Zarządu  agamalarz@wp.pl
Urszula Komorowska– członek Zarządu  komorowska.ula@gmail.com
Komisja Rewizyjna
Barbara Strąk – przewodnicząca Komisji
Krystyna Rasińska – członek Komisji

strona: www.warszawski.omep.org.pl
e-mail:  warszawski@omep.org.pl

Zarząd Oddziału PK OMEP w Częstochowie
Brygida Bieda – prezes Zarządu imp43@edukacja.czestochowa.pl
Maria Kowol – wiceprezes Zarządu mp22@edukacja.czestochowa.pl
Halina Kałużna – sekretarz
Teresa Odulińska – skarbnik
Jadwiga Mielczarek – członek Zarządu
Elżbieta Kurzynoga – członek Zarządu elakurzynoga@gazeta.pl
Danuta Lis – członek zarządu
Komisja Rewizyjna:
Jadwiga August przewodnicząca Komisji
Małgorzata Jezierska członek Komisji
Dorota Wydrych członek Komisji

Zarząd Śląskiego Oddziału w Sośnicowicach
Magdalena Oleszowska – prezes Zarządu
Barbara Korona  – wiceprezes Zarządu
Michaela Ludwig – Szaniec – skarbnik
Sylwia Socha – sekretarz
Komisja Rewizyjna
Anna Konieczny – przewodnicząca Komisji
Iwona Baran – członek Komisji
Aniela Jonderko – członek Komisji

Zarząd Trójmiejskiego Oddziału PK OMEP w Gdańsku
Ewa Słomińska prezes  Zarządu  przedszkole@przedszkolebednarska.com.pl
Dorota Klus – Stańska  –  wiceprezes Zarzadu
Dorota Bronk – sekretarz
Justyna Januszewska – skarbnik
Ewa Szatan – członek Zarządu
Zarząd Poznańskiego Oddziału w Poznaniu
Teresa Grad – prezes Zarządu teresagrad@gmail.com
Małgorzata Pawłowska – wiceprezes Zarządu
Grażyna Erenz – sekretarz
Lidia Lasota – członek Zarządu
Małgorzata Palicka – członek Zarządu
Ewa Wojcieszak – członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Barbara Mazurkiewicz – przewodnicząca Komisji
Edyta Janowska – członek Komisji
Anna Plucińska – członek Komisji

Zarząd Oddziału PK OMEP w Krakowie
Ewa Zajączkowska – wiceprezes
Krystyna Litwin – skarbnik
Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału PK OMEP w Koszalinie
Grażyna Budzik- Prezes ZarząduVioletta Antkowiak- wiceprezes Zarządu
Brygida Komosa – Sekretarz
Anita Burak – Skarbnik
Zenona Kwiatkowska -członek Zarządu
Małgorzata Olczak – członek Zarządu
Katarzyna Pyrzyńska – członek Zarządu
Komisja rewizyjna:
Katarzyna Kulon – przewodnicząca Komisji
Komisji Aneta Bruzda – członek Komisji
Iwona Formela- członek Komisji