Skip to content

Zarząd Oddziału PK OMEP w PRZEMYŚLU

Zarząd Oddziału PK OMEP w PRZEMYŚLU
37-700 Przemyśl, ul.Prądzyńskiego 47
tel. (016) 670 15 69
email: omep_p@poczta.fm

Zarząd Oddziału PK OMEP w PRZEMYŚLU
Agnieszka Łaba – Prezes
Barbara Majgier – Wiceprezes
Jadwiga Błażewicz – Sekretarz
Jolanta Sikorska-Panyło – Skarbnik
Marta Szczawińska – Członek

Komisja Rewizyjna
Ewa Fida – Przewodnicząca
Bożena Pietraszkiewicz – Wiceprzewodnicząca
Barbara Dubaniowska – Członek