omep

50 LAT ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP
1967-2017    

OGÓLNOPOLSKI ZLOT ORAZ KONFERENCJA POLSKIEGO KOMITETU OMEP

Zarząd Krajowy Polskiego Komitetu OMEP oraz Zarząd Trójmiejskiego Oddziału PK OMEP zapraszają wszystkich członków oddziałów terenowych oraz inne zainteresowane osoby do uczestnictwa w dniach 5-8 października 2017 r. w VII Ogólnopolskim Zlocie PK OMEP w Gdańsku.
Centralnym wydarzeniem Zlotu będzie Ogólnopolska Konferencja „Solidarni z dziećmi. 50-cio lecie działalności Polskiego Komitetu OMEP” planowana w dniu 6.10.2017 r.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA POLSKIEGO KOMITETU OMEP

Zarząd Krajowy Polskiego Komitetu OMEP oraz Zarząd Trójmiejskiego Oddziału PK OMEP zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji „Solidarni z dziećmi. 50-cio lecie działalności Polskiego Komitetu OMEP”, która odbędzie się 6.10.2017 r. w Gdańsku, w Nadbałtyckim Centrum Kultury, Ratusz Staromiejski ul. Korzenna 33/35.
Konferencja jest skierowana jest do dyrektorów i nauczycieli wczesnej edukacji z całej Polski.
W konferencji przewidywany jest m.in. udział następujących prelegentów:

  1. Maria Kielar-Turska, prof. dr hab. UJ, członek honorowy OMEP
  2. Barbara Janina Sochal, Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka
  3. Marta Ciesielska, Kierownik Ośrodka Dokumentacji i Badań „Korczakianum” oraz członek Prezydium Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka
  4. Ewa Lewandowska, dr APS, wiceprezes PK OMEP

Możliwości wykorzystania bajki dla implementacji we wczesnej edukacji idei zrównoważonego rozwoju

Szanowni Państwo, Polski Komitet OMEP przygotowuje książkę na temat możliwości wykorzystania bajki w edukacji dla zrównoważonego rozwoju prowadzonej na etapie wychowania przedszkolnego. Poznanie Państwa opinii w tym zakresie stanowi dla nas bardzo ważny jej element. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zamieszczone w niniejszym kwestionariuszu. Badanie ma charakter anonimowy, a jego wyniki zostaną wykorzystane jedynie w publikacji. Zarząd PK OMEP

Światowe spotkanie OMEP Światowe spotkanie OMEP (World Assembly), podczas Międzynarodowej Konferencji OMEP w Opatiji Chorwacja 19-24 czerwca 2017 r.

W dniach 19 – 24 czerwca 2017 r. w Opatiji w Chorwacji odbył się 69 Kongres OMEP i Konferencja Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future organizowana przez OMEP Chorwacja, oraz Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb and the Faculty of Teacher Education of the University of Rijeka. W Kongresie OMEP uczestniczyło ponad 40 krajów z 5 kontynentów. Podczas spotkania przedstawicieli przedstawiono raport z pracy w 2016 roku, omówiono bieżące sprawy organizacji, realizację głównych projektów oraz sprawozdanie ze współpracy OMEP z UNESCO, CCNGO/EFA i OAS.

Zrównoważony rozwój

W latach 2009–2014 Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP prowadziła obszerne międzynarodowe badania pod patronatem UNESCO. Ogólnym celem projektu badawczego było zwiększenie świadomości w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju wśród małych dzieci, oraz międzynarodowej społeczności wczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy ukierunkowanej na dziecko.
1 stycznia 2016 roku weszło w życie 17 Celów Zrównoważonych Rozwoju (ONZ, 2015), które mają za zadanie zmienić nasz świat. Następne piętnaście lat – do roku 2030 – to działania dla dobra ludzi, planety, na rzecz, zdeterminowanych śmiałych i przekształcających kroków w celu zmiany świata na bardziej zrównoważony.
Ewolucja edukacji w kierunku budowania zrównoważonej przyszłości – by żyć w sposób zrównoważony – dokonać się może poprzez, ukierunkowanie na wartości takie jak rozumienie, partycypacja, zaangażowanie, solidarność, poszanowanie innych, uczenie się w interakcji i dialogu, odpowiedzialność, czy wspólne konstruowanie znaczeń niezbędne do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jak pomóc Polakom ukształtować się we wspólnotę osób autonomicznych, zdolnych nie tylko do indywidualnego radzenia sobie ze splotami i szybkimi zamianami ponowoczesności, ale zarazem do współdziałania na wszystkich poziomach na rzecz zbiorowej wizji rozwoju, zachowującego tożsamość narodową, ale także włączającego nas do wspólnot międzynarodowych.

Zrównoważony rozwój Ostatnie wiadomości

Dzień Przedszkolaka Podstawowe informacje

Logo_ODP

13 września po wysłuchaniu Sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka (druki nr 1663 i 1695 Sejm RP podjął uchwałę (poprzez aklamację) w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

Geneza uchwalenia Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

Dzień przedszkolaka Ostatnie wydarzenia

Projekty Sub Heading

Kalendarz świat nietypowych

16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka