List Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i art. 34a ust. 1 Karty Nauczyciela) – zapisu dotyczącego dodatku za wychowawstwo.

Europejskie Spotkanie OMEP i Europejska Konferencja OMEP Lizbona 2019

W dniach 16-18 maja 2019 r. w Lizbonie, w Portugalii odbyło się Europejskie Spotkanie OMEP oraz Konferencja Education for a Sustainable Development zorganizowana przez Portugalski Komitet OMEP. W posiedzeniu przedstawicieli Komitetów Narodowych OMEP uczestniczyło blisko 20 krajów z Europy, Australii i Stanów Zjednoczonych. Polski Komitet OMEP reprezentowały: Prezes Anna Wróbel i Wiceprezes Renata Michalak.

konferencja-lizbona-04

Dzień Przedszkolaka 2019 We wrześniu w całej Polsce obchodzimy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, ale już dziś zapraszamy do realizacji Projektu „Edukacja na miarę każdego dziecka”, który podsumujemy 20 września 2019 r.

Inspiracją projektu jest 30. rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.  Polski Komitet OMEP realizując cele i zadania Światowej Organizacji OMEP pragnie przypomnieć środowisku wychowania przedszkolnego rangę Konwencji oraz dokonania Polski w tym zakresie. Chcemy upowszechniać idee i dorobek twórczy Janusza Korczaka, aby tradycje korczakowskie były nadal źródłem kształtowania postaw społecznych. Zachęcamy do podejmowania działań wychowawczych ukierunkowanych na ich indywidualizację, opartych na zaufaniu, szacunku, dialogu, tolerancji i odpowiedzialności.

Projekt został objęty Patronatem Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Życzymy wszystkim nauczycielom kreatywnego i twórczego podejścia do realizacji działań w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka!!!

13 września po wysłuchaniu Sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka (druki nr 1663 i 1695 Sejm RP podjął uchwałę (poprzez aklamację) w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

Geneza uchwalenia Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

Zrównoważony rozwój

W latach 2009–2014 Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP prowadziła obszerne międzynarodowe badania pod patronatem UNESCO. Ogólnym celem projektu badawczego było zwiększenie świadomości w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju wśród małych dzieci, oraz międzynarodowej społeczności wczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy ukierunkowanej na dziecko.
1 stycznia 2016 roku weszło w życie 17 Celów Zrównoważonych Rozwoju (ONZ, 2015), które mają za zadanie zmienić nasz świat. Następne piętnaście lat – do roku 2030 – to działania dla dobra ludzi, planety, na rzecz, zdeterminowanych śmiałych i przekształcających kroków w celu zmiany świata na bardziej zrównoważony.
Ewolucja edukacji w kierunku budowania zrównoważonej przyszłości – by żyć w sposób zrównoważony – dokonać się może poprzez, ukierunkowanie na wartości takie jak rozumienie, partycypacja, zaangażowanie, solidarność, poszanowanie innych, uczenie się w interakcji i dialogu, odpowiedzialność, czy wspólne konstruowanie znaczeń niezbędne do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jak pomóc Polakom ukształtować się we wspólnotę osób autonomicznych, zdolnych nie tylko do indywidualnego radzenia sobie ze splotami i szybkimi zamianami ponowoczesności, ale zarazem do współdziałania na wszystkich poziomach na rzecz zbiorowej wizji rozwoju, zachowującego tożsamość narodową, ale także włączającego nas do wspólnot międzynarodowych.

Zrównoważony rozwój Ostatnie wiadomości

Światowe spotkanie OMEP Światowe spotkanie OMEP (World Assembly), podczas Międzynarodowej Konferencji OMEP w Opatiji Chorwacja 19-24 czerwca 2017 r.

W dniach 19 – 24 czerwca 2017 r. w Opatiji w Chorwacji odbył się 69 Kongres OMEP i Konferencja Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future organizowana przez OMEP Chorwacja, oraz Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb and the Faculty of Teacher Education of the University of Rijeka. W Kongresie OMEP uczestniczyło ponad 40 krajów z 5 kontynentów. Podczas spotkania przedstawicieli przedstawiono raport z pracy w 2016 roku, omówiono bieżące sprawy organizacji, realizację głównych projektów oraz sprawozdanie ze współpracy OMEP z UNESCO, CCNGO/EFA i OAS.

Kalendarz świat nietypowych

Styczeń

16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka