Skip to content

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet
Sprawozdanie z Wirtualnego Światowego Zgromadzenia OMEP 2020
Sprawozdanie z Wirtualnego Światowego Zgromadzenia OMEP 2020
Sprawozdanie z X Zlotu Polskiego Komitetu OMEP
Sprawozdanie z X Zlotu Polskiego Komitetu OMEP
Czytam_slucham_mysle_dzialam_okladka

Nowa publikacja PK OMEP

Drodzy Nauczyciele,

prezentujemy Wam publikację Polskiego Komitetu OMEP wspierającą Edukację dla Zrównoważonego Rozwoju na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Książka „Czytam, słucham, myślę, działam. Od opowieści do zrównoważonego świata” jest zbiorem bajek i opowiadań opracowanych przez nauczycieli akademickich oraz nauczycieli szkół i przedszkoli. Jesteśmy pewni, że publikacja wraz z filmem będzie cennym materiałem dydaktycznym i pomoże Wam wprowadzić dzieci w problemy współczesnego świata.

Print

Dzień Przedszkolaka 2020 JAK CO ROKU WE WRZEŚNIU W CAŁEJ POLSCE OBCHODZIMY OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA, ALE JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY DO REALIZACJI PROJEKTU „ŚWIAT WOKÓŁ NAS I NASZE ZDROWIE ZALEŻY OD NAS”, KTÓRY PODSUMUJEMY W DNIACH 18-21 WRZEŚNIA 2020

Inspiracją do tegorocznego projektu jest 13. cel Zrównoważonego Rozwoju: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom oraz 100. rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Kolejnym motywem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Przedszkolaka, jest aktualny problem zdrowia i związane z tym cele Zrównoważonego rozwoju: 3. cel: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt oraz  6. cel: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. W nawiązaniu do celów chcemy odnieść się do Pandemii COVID – 19, która spowodowała ogromny kryzys zdrowotny i wpłynęła na codzienne życie naszych przedszkolaków. Wspólnie z dziećmi chcemy wyciągnąć wnioski  i nauczyć się lepiej dbać o nasze zdrowie.

Życzymy wszystkim nauczycielom kreatywnego i twórczego podejścia do realizacji działań w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka!!!

Ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany w ramach Projektu Dzień Przedszkolaka 2020
„Mały architekt i jego pomysły na sposób utrzymania higieny”

Zobacz regulamin konkursu

13 września po wysłuchaniu Sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka (druki nr 1663 i 1695 Sejm RP podjął uchwałę (poprzez aklamację) w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

Geneza uchwalenia Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

Dzień przedszkolaka Ostatnie wydarzenia

Zrównoważony rozwój

W latach 2009–2014 Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP prowadziła obszerne międzynarodowe badania pod patronatem UNESCO. Ogólnym celem projektu badawczego było zwiększenie świadomości w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju wśród małych dzieci, oraz międzynarodowej społeczności wczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy ukierunkowanej na dziecko.
1 stycznia 2016 roku weszło w życie 17 Celów Zrównoważonych Rozwoju (ONZ, 2015), które mają za zadanie zmienić nasz świat. Następne piętnaście lat – do roku 2030 – to działania dla dobra ludzi, planety, na rzecz, zdeterminowanych śmiałych i przekształcających kroków w celu zmiany świata na bardziej zrównoważony.
Ewolucja edukacji w kierunku budowania zrównoważonej przyszłości – by żyć w sposób zrównoważony – dokonać się może poprzez, ukierunkowanie na wartości takie jak rozumienie, partycypacja, zaangażowanie, solidarność, poszanowanie innych, uczenie się w interakcji i dialogu, odpowiedzialność, czy wspólne konstruowanie znaczeń niezbędne do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jak pomóc Polakom ukształtować się we wspólnotę osób autonomicznych, zdolnych nie tylko do indywidualnego radzenia sobie ze splotami i szybkimi zamianami ponowoczesności, ale zarazem do współdziałania na wszystkich poziomach na rzecz zbiorowej wizji rozwoju, zachowującego tożsamość narodową, ale także włączającego nas do wspólnot międzynarodowych.

Zrównoważony rozwój Ostatnie wiadomości

Światowe spotkanie OMEP Światowe spotkanie OMEP (World Assembly), podczas Międzynarodowej Konferencji OMEP w Opatiji Chorwacja 19-24 czerwca 2017 r.

W dniach 19 – 24 czerwca 2017 r. w Opatiji w Chorwacji odbył się 69 Kongres OMEP i Konferencja Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future organizowana przez OMEP Chorwacja, oraz Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb and the Faculty of Teacher Education of the University of Rijeka. W Kongresie OMEP uczestniczyło ponad 40 krajów z 5 kontynentów. Podczas spotkania przedstawicieli przedstawiono raport z pracy w 2016 roku, omówiono bieżące sprawy organizacji, realizację głównych projektów oraz sprawozdanie ze współpracy OMEP z UNESCO, CCNGO/EFA i OAS.

Kalendarz świat nietypowych

Styczeń

16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka