KONKURSY POD PATRONATEM OMEP

Zapraszamy członków OMEP do zamieszczania informacji o organizowanych przez swoje placówki  międzyprzedszkolnych konkursach krajowych i międzynarodowych Wnioski o patronat wraz z regulaminem konkursu prosimy przysyłać  na adres zarzad@omep.org.pl Informacje o konkursach objętych patronatem zostaną umieszczone na stronie OMEP w zakładce “konkursy”.