Polska delegacja PK OMEP na Europejskiej Konferencji w Bratysławie

W dniach 9 – 12 kwietnia 2008 roku w Bratysławie odbyła się Europejska Konferencja OMEP pod hasłem: Wczesna edukacja powinna być dostępna dla wszystkich dzieci zorganizowana przez Słowacki Komitet OMEP, Ministerstwo Edukacji Republiki Słowacji oraz Centrum Metodyczno – Pedagogiczne w Bratysławie. Mottem konferencji były słowa: „Sun of childhood has to be strong enough to last […]