Konferencja “DZIECKO AKTYWNE – DZIECKO SZCZĘŚLIWE”

„Przychylamy się do tezy, że wszystkie dzieci mają prawo do warunków, w których mogłyby realizować własny potencjał. Zdobywając nowe doświadczenia poznają siebie i otaczającą rzeczywistość. Podmiotowe podejście do dziecka to miedzy innymi ukierunkowanie na edukowanie poprzez zdobywanie nowych doświadczeń w działaniu i na to, aby „być”, co doprowadzić ma w efekcie do harmonijnego, wszechstronnego jego […]